top of page

Събирайте групи от таланти и препоръчани канидати за бъдещи цели на компанията. Филтрирайте приходящи кандидатури чрез Канбан методологията. Оптимизирайте и подобрете екипното сътрудничество.

Квалифицирай и автоматизирай

Визуално представяне на прогреса на всеки кандидат чрез Канбан методологията, за прецизно следене на процеса.

Канбан табла

Автоматично наливане на всички кандидатури от различните източници по всяка отворена позиция и филтриране спрямо статуса им в процеса.

Автоматично разпределение и филтри

Автоматично създаване на дигитално досие, с детайлна информация за кандидата, статус и бележки от интервютата. 

Профил на всеки кандидат

Табло за управление на кандидатурите

Категоризирайте и групирайте кандидатите, като ги селектирате с наименование по ваш избор. Намирайте бързо и лесно маркираните кандидати за бъдещи цели. 

Поставяне на персонални етикети на кандидатите

Платформата UnifiedTalent автоматично актуализира статуса по набиране на персонал въз основа на извършените действия в рамките на работния процес, така че да не пропуснете важен детайл. 

Автоматични актуализации

Статус и прогрес на кандидати

Преглед и оценка на цялостното представяне на кандидата в процеса.

Оценка на представянето на кандидата

Оценете уменията на кандидатите, като им възлагате тестови задачи.

Оценка за съвместимост с позицията

Оценка на кандидата

Добавете коментари и бележки за всяка стъпка от процеса, за да поддържате детайлен архив. Изпратете подбраните кандидати до лицата, вземащи решения.

Бележки от екипа по подбор относно кандидатите

Разпределете всички задачи към екипа си, свързани с кандидатите, директно в системата.

Разпределяне на задачи

Екипна колаборация

Изградете широка мрежа от таланти, която да модифицирате спрямо стратегията си, използвайки всички функции на UnifiedTalent.

Създаване и редактиране на група от таланти

Цялостен преглед на базата данни с таланти с всички необходими подробности и детайли.

Общ изглед върху кандидатите

Създайте нова, по-целенасочена длъжностна характеристика въз основа на препоръчаните кандидати.

Създаване на нова длъжностна характеристика

Група от таланти

Съберете потенциални кандидати от програми за препоръки, които след това организирайте на база опит, качества и очаквания.

Препоръчани кандидати

Поддържайте групата си от таланти, за да не пропуснете перфектния кандидат, подходящ за бъдеща отворена позиция. 

Запазване на кандидатури за бъдещи отворени позиции

Разпределяйте препоръчаните кандидати към определени отворени позиции.

Препратете препоръчан кандидат към подходяща отворена позиция

Препоръки за наемане от текущи служители

bottom of page