top of page

Оферирай и наемай

Не изпускайте нито един кандидат, като изготвите и изпратите атрактивни оферти, спрямо регулаторните изисквания, а след това лесно ги регистрирайте в текущи HRMS/sHRedy системи.

Календар и Събития

Визуално представяне на заетостта на всеки член от екипа, интегрирано с работния му имейл. Възползвайте се от подробен преглед на предстоящи и минали събития, касаещи процеса.

Детайлен преглед на всички задачи, дейности, бележки и файлове, събрани в процеса на подбора.

Общ преглед

Управление на процеса по интервюиране

Създаване и изпращане на оферти

Създавайте индивидуални оферти за работа и автоматично изпращайте към избраните кандидати.

Офериране

Статус на отворената позиция

Следете статусите на отворените позиции и промяната им на база изпратените оферти. Системата автоматично изпраща известия до всички заинтересовани страни в оферирането, при изпратена, приета или отказана оферта.

Личните данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за целите на тяхното събиране, спрямо регулаторните изисквания.

Ограничения за съхранение на личните данни

GDPR политики

Известие за поверителност на данните

Платформата има вградена настройка за известие за поверителност на личните данни.

Платформата UnifiedTalent е напълно съвместима с GDPR политиките и позволява на потребителите си да изтриват окончателно личните данни на кандидатите, ако те са поискали това.

Заявка за изтриване на лични данни

Изцяло дигитално управление на трудовите правоотношения между работодател и служител.

Електронно трудово досие

Автоматизиране на процесите по наемане и напускане;

Управление на отсъстия и отпуски;

Размяната на документация.

Автоматизиране на процесите

HRMS отговаря на всички законови изисквания включително кодекса на труда, наредбите за електронни трудови досиета, закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги, както и GDPR & eIDAS.

Законово съответстие

Лесна интеграция със съществуващите HRMS на компанията ви, чрез APIs  (Допълнителен модул към UnifiedTalent).

Интеграция с HRMS / sHRedy 

Надградете UnifiedTalent със sHRedy

Нашият иновативен софтуерен модул за изцяло дигитализирано управление на трудовите правоотношения.

bottom of page