top of page

Постигайте още по-добри резултати, благодарение на детайлни анализи с данни в реално време. Изградете визуални справки за успеваемостта на екипите по наемане, времето за намиране и офериране на кандидати.

Анализирай

Анализирайте процента на продължаващите кандидати на всяка стъпка от процеса.

Коефициент на продължаване

Анализирайте какъв е процентът на отпадналите кандидати. 

Коефициент на отпадане

Анализирайте и подобрете времето по набиране на персонал във всеки етап от процеса.

Скорост на процеса

Отчет на отворените позиции

Изчисляване на средното време за подбор на кандидати, интервюиране, изпращане на оферта, наемане, дисквалифициране и др. за всяка отворена позиция.

Успеваемост

Цялостен изглед на всички кандидати за конкретен период от време, организирани по източници и тяхната ефективност.

Общ преглед 

Общ преглед на всички кандидати за конкретен период от време, организирани по статус на прогреса (дисквалифицирани, обработени,  интервюирани, оферирани, наети и др.)

Прогрес на кандидати

Отчет на получените кандидатури

Бърз преглед на резултатите на всеки член на екипа по подбор.

Успеваемост на екипа

Цялостен изглед на ангажираността и текущите задачи на екипа по подбор.

Дневник с дейности на отдела

Автоматично изпращане на имейл за дисквалификация до кандидати в планиран ден.

Отказ

Отчет на екипната работа

bottom of page