top of page

Наемане в сътрудничество или традиционно набиране на персонал: отключване на нови възможностиВ бързоразвиващия се свят на човешките ресурси и набирането на таланти, традиционните методи отстъпват място на по-стратегически подход, основан на сътрудничеството. Наемането в сътрудничество е съвременна тенденция и представлява процес, задвижван от технологии. В резултат се променя начинът, по който организациите привличат, подбират и се ангажират с най-добрите таланти. В тази публикация ще разгледаме основните разлики между съвместното наемане и традиционния подбор и как промяната в подхода може да революционизира усилията ви за привличане на таланти.


1. Наемането чрез сътрудничество e последователно прилагано и осъзнато екипно усилие


Един от най-важните резултати е т.нар. “разрушаване на силозите”. Информационните силози са местата, в които се съхранява цялата информация за кандидатите и тяхното представяне в процеса, а до нея имат достъп участниците в подбора. Посредством включването на множество заинтересовани страни: HR, мениджъри, членове на екипа, се насърчават даването на по–бективниоценки и различни гледни точки, но същевременно се отчита и приноса на всеки член от екипа. При традиционното набиране на персонал, най-често процесът се ръководи от отдел "Човешки ресурси" или от един мениджър по наемане. Заради йерархичната структура междуфункционалното сътрудничество може да е ограничено.


2. Непрекъснати цикли на обратна връзка


Докато при традиционното набиране на персонал обратната връзка често е едностранна, с ограничен принос от страна на кандидатите, при наемането в сътрудничество се създава среда с информация в реално време от интервюиращите, което безспорно обогатява обратната връзка. Кандидатите преминават през по-ангажиращ и прозрачен процес, а специалистите по подбор са улеснени в процесите по текущо оценяване на индивидуалните представяния на всеки кандидат, за всеки етап от подбора.


3. Интегриране на технологии


В традиционното набиране на персонал се използват наследени системи и ръчни процеси. Вероятността за отклонение от обективното оценяване на кандидата е голяма и като резултат на това, възможност да пропуснете “правилния кандидат” за позицията, е съществена. При наемането в сътрудничество се използват съвременни инструменти за подбор и проследяване в съответната система, водещият принцип е сътрудничество между всички участници в процеса, и крайната цен е рационализиране на комуникацията и оценката.


4. Оценка за опита на кандидатите


При традиционно набиране на персонал участниците в процесите може да се почувстват безлични, а самия процес да се дефинира като транзакционно оринетиран. За разлика от този формален подход, при наемането в сътрудничество се насърчава по-персонализирано и ангажиращо преживяване на кандидатите. Участниците от двете страни на процеса - екипът по подбор и кандидатите за работа, са по-удовлетворени от подобрените показатели по ефективност на комуникацията, прозрачност на процесите и бърза обратна връзка.


Инфографика: Съвместно наемане срещу традиционно набиране на персонал

[Insert Infographic Here]


Ползи от екипното наемане

  • Усъвършенстване на процеса на вземане на решения - съвместното наемане използва колективната мъдрост на екипа ви, което води до по-добри решения за наемане;

  • Намалено отклонение - различните гледни точки помагат за намаляване на несъзнателните пристрастия по време на процеса на подбор;

  • Подобрена културна съвместимост - участието на членовете на екипа позволява по-добра оценка на културното съответствие на кандидата с организацията;

  • По-бързо време за наемане - усъвършенстваните процеси и обратната връзка в реално време ускоряват сроковете за наемане.


Предизвикателства и области, които са критични за успешната колаборация между екипите, използващи съвременни системи за екипно наемане


  • Време и ресурси - екипното наемане може да изисква повече време и ресурси за координация;

  • Съгласуване - осигуряването на съгласуваност между членовете на екипа може да бъде предизвикателство, но е от съществено значение за успеха;

  • Обучение - подходящото обучение как да се извършва и управлява процесът по екипно наемане и какви функционалности са полезни за работата на екипа е от критична важност;

  • Инвестиции в технологии - изборът на правилната технология е от съществено значение за безпроблемното сътрудничество.


Какви са бъдещите перспективи в областта на набирането на таланти


Наемането в сътрудничество представлява промяна на концепцията за набиране на таланти. Като използвате колективния експертен опит на екипа си, насърчавате прозрачността и възприемате съвременните технологии. Така превръщате процеса на набиране на персонал в стратегически актив.


Макар че съвместното наемане на служители е свързано с известни предизвикателства, ползите от по-ефективното вземане на решения, намаляването на пристрастията и подобряването на опита на кандидатите, далеч надхвърлят първоначалните пречки.


В областта на човешките ресурси, управлението на процесите за подбор на таланти е стратегическа цел на всяка организация. Прилагането на иновативни подходи за набиране на персонал, ви помага да разгърнете пълния потенциал на човешкия капитал на вашата компания и да постигнете конкурентни предмства в изострящата се битка за привличане на таланти.


СТА: Готови ли сте да преминете към съвместно наемане на служители? Споделете с нас в коментарите по-долу.


Comments


bottom of page