top of page

10 предимства от използването на системи за подбор и проследявяне на кандидати при наемане на персонВ забързания свят на съвременния бизнес има стратегически решения, които са ключови за постигане на успех или причина за провал на една компания. Сред тях са решенията за наемане на служители - вероятно един от най-критичните избори, които бизнесът може да направи. Дали системите за проследяване на кандидати (Applicant Tracking Systems (ATS)) - технологични решения, които революционизират процеса на набиране на персонал, не са на път да променят правилата на играта?


В този блог пост ще разгледаме многобройните ползи от използването на подобни софтуерни системи, като част от съвременната стратегия за набиране на персонал за вашата компания.1. Ефективност при управление на времето:


Старата поговорка "времето е пари" е валидна и при набирането на персонал. Ръчната проверка на автобиографиите и обработката на документите може да отнеме много време. Автоматизираните системи за управление подбора на персонал (ATS) рационализират този процес чрез автоматично филтриране на автобиографиите въз основа на определени критерии.Това позволява на специалистите по човешки ресурси да съсредоточат времето и усилията си върху оценяването на най-обещаващите кандидати.


2. Засилено сътрудничество:


Системите ATS улесняват комуникацията и сътрудничеството между членовете на екипа, участващи в процеса на наемане. Всички имат достъп до една и съща информация за кандидатите, което улеснява споделянето на обратна връзка, коментари и оценки. Това гарантира, че информациата и действията на целия екип са съгласувани при вземането на решения за наемане.


3. Подобрено преживяване на кандидатите:


Положителният опит на кандидатите е от решаващо значение за привличането на най-добрите таланти. Автоматизираните системи за управление често включват функции като автоматични имейли за потвърждение и актуализации на статуса, които осигуряват на кандидатите усещане за прозрачност и професионализъм по време на целия процес по набиране на персонал.


4. Вземане на решения, основани на данни:


Данните са в основата на информираните решения. Системите ATS събират и анализират данни за набирането на персонал, като предлагат ценна информация за ефективността на вашия процес на наемане. Можете да идентифицирате "проблемните стъпки", да проследите успеха на различните канали за набиране на персонал и да направите основани на данни подобрения в стратегията си за набиране на персонал.


5. Съответствие и документация:


От съществено значение е да се гарантира спазването на трудовото законодателство и разпоредби. Системите ATS помагат, като автоматично съхраняват и организират досиетата на кандидатите, гарантирайки, че разполагате с необходимата документация за одити или законови изисквания.


6. Спестяване на разходи:


Макар че първоначалната инвестиция в система ATS може да изглежда значителна, тя често се изразява в дългосрочно намаление на разходите. Скъсеното време за попълване на позициите, по-доброто подбиране на кандидатите и намаленото текучество могат да допринесат за по-здравословен финансов резултат.


7. Мащабируемост:


С разрастването на компанията ви се увеличават и нуждите от набиране на персонал. Системите ATS са мащабируеми и се адаптират към променящите се изисквания, без да е необходимо цялостно премоделиране на процесите за набиране на персонал.


8. Достъп до по-широк кръг от таланти:


Цифровата ера превърна привличането на таланти в глобално усилие. С ATS можа да се възползвате от достъп до по-широк и разнообразен набор от таланти, като лесно достигате до кандидати от различни географски местоположения.


9. Утвърждаване на работодателската марка:


Добре организираният и ефективен процес на набиране на персонал се отразява положително на работодателската марка. Кандидатите, които са се сблъскали с лек и удобен процес на изпращане на документи и подбор, са по-склонни да гледат положително на вашата организация, дори ако в крайна сметка не бъдат назначени на желаната от тях позиция.


10. Непрекъснато усъвършенстване:


На последно място, но не по важност, системата за ATS да насърчава културата на непрекъснато усъвършенстване. Чрез редовен анализ на показателите за набиране на персонал можете да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и да правите непрекъснати промени, за да оптимизирате процеса на наемане с течение на времето.В заключение, внедряването на ATS система може да промени правилата за набиране на персонал във вашата компания. Тя рационализира процеса, насърчава сътрудничеството, подобрява работата с кандидатите, предоставя информация, базирана на данни, гарантира съответствие, спестява разходи и може да бъде надграждана заедно с растежа на вашата организация. С тези предимства вашата компания може да остане конкурентоспособна в привличането и наемането на най-добрите таланти на днешния конкурентен пазар на труда.


Comments


bottom of page