top of page

Отвъд автобиографиите: Как хората и изкуственият интелект си сътрудничат при наемането на работаБез съмнение, съществуват редица усъвършенствани системи за наемане и проследяване на кандидати (ATS). В редица от тях има функционалности като автоматизация и възможности за използване на изкуствен интелект. Ролята на хората в процеса по набиране на персонал обаче все още е от решаващо значение. Съвременнните методи включват сътрудничество, което позволява синергичен подход, като се използват силните страни на всеки участник или помощен инструмент в поцеса, за да се създаде по-ефективна стратегия за наемане на персонал. Нека разгледаме подробно различните аспекти на човешкото участие.


1. Стратегия и планиране: Специалистите по набиране на персонал отговарят за създаването на стратегиите за наемане на персонал и идентифицирането на нуждите на организацията от таланти. Те носят отговорност за определяне на броя и видовете длъжности, които трябва да бъдат запълнени, както и на квалификациите и уменията, необходими за тях. Това планиране поставя основите на процеса на набиране на персонал.


2. Определяне на изискванията за длъжността: Въпреки че системите за автоматизиран подбор на персонала могат да помогнат при изготвянето на описанията на длъжностите, специалистите по наемане са от съществено значение за усъвършенстването им, за да отразяват точно отговорностите, квалификациите и желаните качества на длъжността. Те притежават разбиране за културата на организацията и могат да персонализират съответно описанията на длъжностите.


3. Изграждане на взаимоотношения: Това е основен човешки аспект при набирането на персонал. Специалистите по набиране на персонал се ангажират с кандидатите, отговарят на техните въпроси и осигуряват персонално отношение по време на целия процес. Това лично взаимодействие спомага за създаването на положителен опит на кандидатите и популяризира работодателската марка на организацията.


4. Оценка на кандидатите: Въпреки че автоматизацията и изкуственият интелект могат да разпознаят кандидатите, които отговарят на конкретни квалификации и стандарти, те не могат да оценят техните меки умения, съвместимост с културата на компанията или други уникални характеристики, които ги правят подходящи за организацията. Ето защо хората занимаващи се с подбор на персонал са от решаващо значение при провеждането на интервюта, оценяването на междуличностните способности на кандидатите и определянето на тяхната пригодност за екипа и културата на компанията.


5. Вземане на решения: Когато става въпрос за наемане на служители, крайното решение се взема от специалистите по подбор на персонал и мениджърите. Те разчитат на своите експертни познания, опит, емоционална интелигентност и интуиция, за да оценят задълбочено кандидатите. Фактори като страст, мотивация и дългосрочен потенциал, които автоматизираните системи не могат да определят еднозначно, се вземат под внимание и играят решаваща роля при вземането на решение кой кандидат би бил най-подходящ.


6. Разнообразие и приобщаване: Съвременният подбор изисква активно насърчаване на разнообразието и приобщаването на работното място. Това може да бъде постигнато чрез търсене на кандидати с разнообразни биографии и опит, като и чрез разпознаване и намаляване на предразсъдъците в процеса по наемане.


7. Адаптация и учене: Набирането на персонал се променя непрекъснато. Специалистите трябва да бъдат информирани за тенденциите в отрасъла, новите технологии, правните изисквания и тези за съответствие, за да адаптират процеса на набиране на персонал и да останат конкурентоспособни.


8. Опитът на кандидатите: Осигуряването на положителен опит на кандидатите е от жизненоважно значение за привличането на най-подходящите таланти и поддържането на добра репутация. Хората са способни да трансформират усещането за индидвидуален подход при преминаване през различните точки на контакт - последващи обаждания, персонализирана обратна връзка и ясна комуникация, които автоматизацията сама по себе си е вероятно да не постигне.


9. Непрекъснато усъвършенстване: Специалистите по набиране на персонал разчитат на данните, получени от системите за проследяване на кандидати (ATS), за да оптимизират резултатите от наемането. Тази практика включва събиране и анализ на различни показатели, като квалификация на кандидатите, професионален опит и други релевантни фактори, за да се гарантира, че за свободните работни места се избират най-подходящите кандидати. По същество използването на системите ATS позволява на специалистите по подбор на персонал да вземат информирани решения, които дават положителни резултати и гарантират, че се търсят и избират най-добрите кандидати.


10. Изграждане на работодателска марка: Специалистите по подбор на персонал служат като лице на организацията пред потенциалните кандидати, като предават нейните ценности, култура и мисия. Тяхното лично взаимодействие може да повлияе на решението на кандидата да се присъедини.


В заключение, функционалности, подсилени чрез изкуствен интелект и автоматизация, помагат да се подобри ефективността на набирането на персонал, но те работят най-добре когато са съчетани с човешкия фактор. Хората най-добре познават изискванията, културата и принципите на компанията и могат да оценят кандидатите отвъд това, което автоматизираните инструменти могат да предложат. Партньорството между технологията и човешките знания дава началото на по-ефективен и фокусиран върху личността на кандидата процес по набиране на персонал.


Comments


bottom of page