top of page

Как да изберете система за проследяване и подбор на кандидати за вашата компанияИзборът на правилната система за проследяване на кандидати (Applicant Tracking System) е важно решение, което може да окаже значително влияние върху успеха на набирането на персонал във вашата компания. Нека ви преведем последователно през процеса на търсене и оценка на ATS, за да ви помогнем да изберете най-доброто решение за вашата организация:


1. Определете нуждите и целите си:


Започнете с определяне на конкретните нужди и цели на вашата компания за набиране на персонал. Вземете предвид фактори като обема на наемане, сложността на процеса на набиране на персонал и всички уникални изисквания, които може да има вашата индустрия. След като изясните тези елементи, вeче ще знаете от какво се нуждаете, което от своя страна ще ви ръководи в избора на ATS.


2. Създайте екип по подбор:


Създайте екип, който включва специалисти по човешки ресурси, специалисти по набиране на персонал, ИТ експерти и ключови лица, вземащи решения. Всеки член трябва да представлява различен аспект от процеса на набиране на персонал, за да се осигури цялостна оценка на системата/ите, които са във фокуса на вниманието ви.


3. Съставяне на бюджет:


Определете бюджета, с който разполагате за вашата ATS. Цените на системите варират и дефинирането на финансов бюджет ще ви помогне да оцените възможностите си.


4. Изследване на доставчиците на ATS:


Извършване на проучване за идентифициране на доставчиците на ATS на пазара. Вземете предвид фактори като репутация, потребителски отзиви, специфичен за индустрията опит и набор от функции, които предлагат.


5. Идентифицирайте задължителните характеристики:


Работете с екипа си за подбор, за да съставите списък със задължителни функции на ATS въз основа на определените ви нужди. Това може да включва анализ на автобиографии, планиране на интервюта, възможности за интеграция и функции за отчитане.


6. Оценете удобството за потребителите:


Тествайте удобството за потребителя на системите за автоматизирано управление, на които сте се спрели. Включете членовете на екипа в този процес, за да оцените лекотата на използваемост и ефективност при използването на софтуера.


7. Определяне на възможностите за персонализиране:


Дефинирайте дали ATS може да бъде персонализирана, за да отговаря на вашите специфични изисквания. Възможността за адаптиране на системата към вашите нужди може да бъде значително предимство.


8. Обмислете наличните възможности за интеграция:


Уверете се, че ATS може да се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи инструменти за управление на човешките ресурси и набиране на персонал, като например HRIS, табла за работа и платформи за комуникация.


9. Преглед на функциите за съответствие:


Ако компанията ви работи в регулиран отрасъл, проверете дали системата поддържа съответствие с действащите закони и разпоредби.


10. Заявете демонстрации и тестване:


Свържете се с доставчиците на ATS, за да поискате демонстрация и тестване в реални условия. Този практически опит ще ви даде по-добра представа за това как работи системата и дали тя отговаря на вашите нужди.


11. Проверете поддръжката на клиенти:


Поинтересувайте се от нивото на клиентска поддръжка, предлагано от доставчика на ATS. Бързата и ефективна поддръжка може да бъде от решаващо значение за решаване на проблеми или въпроси, възникнали по време на внедряването и използването.


12. Търсене на препоръки от настоящи клиенти:


Попитайте доставчиците на ATS за препоръки от компании, подобни на вашата, които успешно са внедрили техните системи. Запознайте се с референциите и извлечете полезна информация от техния опит.


13. Помислете за мащабируемостта:


Имайте предвид и бъдещия растеж на компанията си. Уверете се, че системата за автоматизирано управление може да се разширява в съответствие с променящите се нужди на вашата организация и нарастващите изисквания за наемане на служители.

14. Оценка на сигурността на данните:


Сигурността на данните е от първостепенно значение. Проучете, дали , че доставчикът на ATS спазва стандартните за индустрията практики за сигурност, за да защити чувствителната информация за кандидатите.


15. Преглед на договорните условия:


Внимателно прегледайте условията на договора, включително цените, лицензирането, поддръжката и всички скрити такси. Уверете се, че договорът съответства на вашия бюджет и очаквания.


16. Вземете окончателно решение:


След задълбочена оценка, обсъдете резултатите с екипа за подбор и вземете окончателно решение. Изберете ATS, която най-добре отговаря на нуждите и целите на вашата организация за набиране на персонал.


17. Изпълнение и обучение:


След като сте избрали ATS, планирайте процеса на внедряване. Осигурете обучение на екипите си по човешки ресурси и набиране на персонал, за да осигурите плавен преход към използвнето на новата система.


18. Наблюдение и адаптиране:


Непрекъснато следете работата на ATS и събирайте обратна информация от потребителите. Бъдете отворени за извършване на корекции, ако е необходимо, за да оптимизирате процеса на набиране на персонал.Изборът на правилната система за проследяване и подбор на кандидати е значителна инвестиция в успеха на набирането на персонал във вашата компания. Като следвате тези указания, стъпка по стъпка, и включите ключови заинтересовани страни, можете да вземете информирано решение, което да съответства на целите и нуждите на вашата организация.


Comments


bottom of page